УЧИЛИШНИ КОМПАНИИ учебна 2019/2020 (Раководител на Училишни компании/Наставник, Весна Дворчанец)

Паралелка IV – 5 : https://vesnadvorcanec1.wixsite.com/uksreknicorapi

Паралелка IV – 5 : https://vesnadvorcanec1.wixsite.com/ukhotelprespav

Паралелка IV – 6 : https://vesnadvorcanec1.wixsite.com/ukstrouberi

Паралелка IV – 6 : https://vesnadvorcanec1.wixsite.com/ukmekamoil

ПРАКТИЧНА НАСТАВА IV година / УЧИЛИШНА КОМПАНИЈА : https://vesnadvorcanec1.wixsite.com/praksa4uk

СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ: https://vesnadvorcanec1.wixsite.com/kariernoportfolio

ОРГАНИЗАЦИЈА IV ГОДИНА / Учебник Организација :http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/sredno/13/13

Тематска целина бр. VI Водство : Поим, суштина, карактеристики и носители на водство

Облици на водство : https://prezi.com/spbppa1p6o5s/presentation/?fbclid=IwAR1a5MCeWLpXAdzjtENwbyl7hETi61uaZnZmz-nV4F1xJbHubK9PzSNqbFQ

Изберете го точниот одговор, за секоја изјава ……….. дознајте какви предиспозиции за „ЛИДЕР“ имате…….. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO5TpUskXZSg8A2yOvHxz6fsaitWBVDIwHDdyBqtgwydwkmA/viewform?usp=sf_link

Квиз „ВОДСТВО“ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTHmDharLzRVlq6ahpfNCj3thhGCta82O38JTcdy27IiTlEA/viewform?usp=sf_link

Влијанието на информатичката технологија на организацијата: https://youtu.be/gj1akosw9v8

БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО I ГОДИНА / I – 2 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYUELX8lzVU3X0i8oWIlpR_VTRAXmqot_8yYagLIxw2X8QtA/viewform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7rIMhiwJK1gThhf3-NQGq5_q6ZbkMe9RtXzApr0i3j58bGA/viewform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpWQYjV7PR4v4Z0eSd088IIqu1PLE5oTikVvdO-HJxWonr_g/viewform

БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО II ГОДИНА / II – 2 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoOXvIG25q-2djcjIhA4FtbmP-NJ156SBKEQM5Fj4ktM8UqA/viewform

БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО III ГОДИНА / III – 2 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemCjTb-0njqPGoJ042jYGetgmU5f7YX8zZy-w6VzdROggQtA/viewform