I-1 клас Слободни часови

Да изработите проект на тема: Иновации

За консултации на email:  stankoska@gmail.com

IV – 6 и IV – 7 клас Економија изборен за 4 година

Да го потполните наставното ливче и да го пратите на email:  stankoska@gmail.com