Излезе првиот број на училишниот весник

Пофалби за ентузијазмот на учениците од прва година и професорката ментор Емануела Николоска