Нашата успешна Еразмус приказна
🇮🇹🇲🇰🇹🇷🇷🇴🇨🇿
“CRITICAL THINKING” мобилност која се реализира во Анкара- Република Турција, Јануари 2020.
Училиштето во последните неколку години покажува резултати, како на државно така и на меѓународно ниво, а за тоа сведочат наградите и проекти кои се реализираат.
Нека ни е ЧЕСТИТ 9 Мај !