Почитувани, ученици и родители
Ве известуваме дека рокот за продолжување на ученички стипендии е 30 септември 2020г.

http://mon.gov.mk/content/?id=3334

http://mon.gov.mk/content/?id=3334

Министерство за образование и наука