Понеделник, Февруари 17, 2020
Текст
активности активности РАБОТИЛНИЦА СО УЧЕНИЦИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА

РАБОТИЛНИЦА СО УЧЕНИЦИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА

На ден 16.10.2019 г. во просториите на СОУ „Кузман Јосифоски – Питу“ беше одржана работилница на тема „Трговија со луѓе“ од страна на претставник од Црвен Крст – Прилеп, по повод одбележување на Светскиот ден за борба против трговија со луѓе 18 октомври.

6

 

Со работилницата беа опфатени учениците од 2 година. Целта беше запознавање на учениците со поимот „Трговија со луѓе“ и подигнување на јавната свест за сериозноста на проблемот со трговијата со луѓе.   Запознавање на ученициците со тоа кои се главни факторите за влегување во мрежата на трговија со луѓе:недостатокот на работни места, нискиот степен на образование, нарушените и дисфункционални семејства, слабостите во заштитата на човековите права, неспроведувањето на соодветни политики и многу други.

Работилницата беше организирана со цел учениците да се запознаат со индикаторите за препознавање на трговија со луѓе и да може да идентификува потенцијални жртви на трговија со луѓе, како и да се заштити себе.5

Забава

Изберете јазик

Присутни

Има 76 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija