Четврток, Септември 19, 2019
Текст
активности Ден На Дрвото

Ден на дрвото - засади ја својата иднина

Акцијата засади дрво, засади ја својата иднина -2012 година

Ученицитеод СОУ „Кузман Јосифоски -Питу“ заедно со своите професори учествуваа во акцијата Засади дрво, засади ја својата иднина.

Учениците со задоволство ги засдуваа младите садници, како најдобар влог за својата идина, уште еднаш поврдувајќи, дека светот останува на младите и тие треба да бидат неговите носечки столбови.

Ден на дрвото Ден на дрвото

Забава

Изберете јазик

Присутни

Има 130 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija