Петок, Јануари 24, 2020
Текст
активности Загреб-Декември 2011

Загреб-Декември 2011

На 8 декември 2011, вд директорот на СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу, Наталија Ацеска, реализира работна посета на средното економско училиште Катарина Зрински од Загреб.

zagreb8poseta thumbЦелта на посетата беше да се воспостават темелите на идната соработка помеѓу двата училишни центри и да се отпочне со работа на заеднички проекти. За време на посетата беше потпишан меморандум за соработка помеѓу двете училишта. zagrebposeta thumb
Средбата помина во срдечно расположение и правење на планови за идните активности што ќе произлезат од оваа соработка.

zagreb81 thumbДиректорот на СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу, Наталија Ацеска, na 9. декември 2011 беше во работна посета на средното економско училиште Мије Мирковича од Ријека.За време на посетата, освен што се потпиша меморандум за соработка помеѓу двете училишта, се дискутираше за можностите за размена на искуства и идеи помеѓу учениците и професорите, zaggreb9 thumbособено во областа на бизнисот, претприемаштвото и виртуелните компании.
 Домаќините, ги презентираа резултатите од својата работа како и досегашните успеси.
После оваа средба следуваат активности за продлабочување на ова ново пријателство.


Забава

Изберете јазик

Присутни

Има 67 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija