БИЛЈАНА СТАНКОСКА

I-1 клас Слободни часови Да изработите проект на тема: Иновации За консултации на email:  stankoska@gmail.com IV – 6 и IV – 7 клас Економија изборен за 4 година Да го потполните наставното ливче и да го пратите на email:  stankoska@gmail.com

Повеќе

НАДЕ ТРАЈКОСКА

Сметководство II g Да се вежбаат примери од учебник на стр.174 од 13 промена па натаму За III година практична настава да се вежбаат примерите од тетратката за набавка и продажба на стоки

Повеќе