распоред за ТРЕТА година важи од 12.10.2020

                                                                                    3 – 1                      класен     Трајкоска   Наде   Пред  час 1 2 3 4 5 6 7 Понеделник Англискии јазик   Француски Класен Деловно раб. Изборна Македонски Секретарско раб. Економија  избор.   Вторник Германски француски Македонски ј Економија Деловно    работење Деловно   работење Економија Деловно комуницирање

Повеќе

распоред за ВТОРА година нов од 12.10.2020

                                                                         2 – 1                      класен       Ристеска  П   Наталија               1 2 3 4 5 6 7 8 Понеделник Класен     час Администр  право Математика Аминист канц  раб Претприем и  бизнис Историја Германски француски Германски француски Вторник Информатика Информатика Аминист канц  раб Аминист канц  раб Математика Мкедонски јазик

Повеќе

Распоред за ПРВА (I )година важи од 12.10.2020

                                                                                                   1  — 1                     класен      Димоска   Јасминка   Пред  час 1 2 3 4 5 6 7 Понеделник     Класен   час Информатика Претприем и   бизнис Математика Спорт Спорт Македонски Вторник     Германски Француски Деловна комуникација Право и државно уредување Математика Историја Граѓанско   образован   Среда

Повеќе

Започна учебната година 2020/21

Првото училишно ѕвонче го најави стартот на новата учебна година во СОУ,, Кузман Јосифовски Питу”. Online Наставата се одвиваше во најдобар ред и взаемна комуникација помеѓу наставниот кадар и учениците преку платформата Microsoft tems. Учениците и нивните професори со нетрпение го чекаа овој момент на почеток на

Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УЧЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА

ИЗВЕСТУВАЊЕ до родителите на учениците од основните и средните училишта за потребните конфигурации на ИТ уредите за користење  на Националната платформа за учење на далечина  Почитувани родители, Во продолжение се наведени минималните конфигурации на ИТ уредите со кои Вашето дете ќе може да ја следи наставата преку

Повеќе