Известување од МОН

Почитувани, ученици и родители Ве известуваме дека рокот за продолжување на ученички стипендии е 30 септември 2020г. http://mon.gov.mk/content/?id=3334 Министерство за образование и наука

Повеќе

Тридневна обука за усовршување на националната платформа за учење на далечина

          Националната платформа за учење на далечина во нашето училиште беше успешно спроведена на 21, 22 и 23 Септември од страна на претходно обучените колеги кои извршија дисеминација на останатиот колектив. Националната платформа беше презентирана со сите нејзини ресурси и активности и со тоа сите колеги се

Повеќе

Доделување на таблети за учениците од ромска националност.

https://www.facebook.com/RomaversitasMK Успешно доделени едни од последните доделувања на 210 таблети од Ромаверзитас со финансиска поддршка од РЕФ. Во Прилеп доделени се таблети за средношколци Роми. Пет ученици од економското училиште добија таблети со што се надеваме дека во иднина ќе бидат подобри ученици.

Повеќе