ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УЧЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА

ИЗВЕСТУВАЊЕ до родителите на учениците од основните и средните училишта за потребните конфигурации на ИТ уредите за користење  на Националната платформа за учење на далечина  Почитувани родители, Во продолжение се наведени минималните конфигурации на ИТ уредите со кои Вашето дете ќе може да ја следи наставата преку

Повеќе

Тридневна обука за усовршување на националната платформа за учење на далечина

          Националната платформа за учење на далечина во нашето училиште беше успешно спроведена на 21, 22 и 23 Септември од страна на претходно обучените колеги кои извршија дисеминација на останатиот колектив. Националната платформа беше презентирана со сите нејзини ресурси и активности и со тоа сите колеги се

Повеќе

СООПШТЕНИЕ ЗАЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021

Запишувањето во средните училишта во општина Прилеп ќе се реализира во термините 16, 17 и 18 јуни од 07 часот до 19 часот, а на 19 јуни од 07 часот до 13 часот. Запишувањето според протоколот на Министерството за образование и наука за упис на учениците оди

Повеќе