СООПШТЕНИЕ ЗАЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021

Запишувањето во средните училишта во општина Прилеп ќе се реализира во термините 16, 17 и 18 јуни од 07 часот до 19 часот, а на 19 јуни од 07 часот до 13 часот. Запишувањето според протоколот на Министерството за образование и наука за упис на учениците оди

Повеќе

МИСИЈА

Мисија на училиштето СОУ “Кузман Јосифоски-Питу” од Прилеп овозможува квалитетна и современа настава од економска, правна и трговска струка, преку современа образовна технологија и интерактивно учење во стимулативна и здрава средина во која постојат еднакви можности за напредок и истакнување на индивидуалните способности на сите ученици без

Повеќе