Извештај за спроведување и реализирање на проекната задача

И во вакви вонредни услови, кога целиот свет се бори со светската пандемија на вирусот Корона , нашето училиште продолжува со својата работа. Моменталната ситуација не ги спречува вредните професори заедно со уште повредните ученици, користејќи ја технологијата и социјални медиуми, секој од својот дом,  да не

Повеќе

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ !!!!

Почитувани ученици , Ако цел свет е во изолација тогаш можеме и ние да издржиме! Поради ситуацијата во која се наоѓаме и препораките кои ги добивме од Минстерството за образование и соодветните институции, а по предлог и идеја на дел од професорите и директорот на нашето училиште

Повеќе

Помошен персонал

Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно местоПовеќе

Наставен кадар

Лепа ШарчевиќЕкономски предмети Пандора Ристеска Економски предмети Наде Трајкоска Економски предмети Гоце Бунески Економски предмети Илчо Јорданоски Економски предмети Цветанка Димоска Економски предмети Билјана Станкоска Економски предмети Виолета Огњаноска Правни предмети Жарко СмоквоскиМатематика Весна миланоска Англиски јазик Цеца Видова ТрајческаМакедонски јазик Мимоза МијоскаИнформатика Татјана ЗлатескаИсторија Светлана МилошескаПовеќе

Стручни соработници

Татјана Манеска Педагог Неда РистескаПсихолог Гордана Стојкоска Дефектолог Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно место Име Презиме работно местоПовеќе