Историски Развој

По ослободувањето, со брзиот развој на стопанството се јави голема потреба од кадри со средно стручно образование. Во учебната 1955/56 година се роди идеата да се формираат неколку економски паралелки кои најпрво работеа во составот на гимназијата ‘Mирце Ацев”-Прилеп. Со одлука на Советот за просвета на НРМ

Повеќе

За Патронот

“Кога пред векови биле завземани средновековните тврдини, нужна била извонредна храброст. Сите што јуришале на нив, биле јунаци, а посебно место завземале храброста, од важноста и мудроста на тој борец што ќе го спуштел подвижниот мост пред каналот со кој е заштитуван градот-тврдината. Зарем Кузман не е

Повеќе

ЗА НАС

Средното општинско eкономско училиште “Кузман Јосифоски – Питу” од Прилеп постои уште од 1957 година. Денес во ова училиште се одвива настава чија цел е професионално определување на ученикот за да може правилно да ги развие сопствените работни способности и правилно да ја изгради својата личност.

Повеќе