Вторник, Јануари 21, 2020
Текст

EUROPEN-PEN International Members Меѓународно тргување на виртуелни училишни компании

Со цел вклучување во мрежата на EUROPEN-PEN International Members, за тргување на виртуелните училишни компании, раководителот на пракса , Весна Дворчанец, претседателот на активот на економисти, Илчо Јорданоски и наставникот по англиски јазик ,Елизабета Николоска, на 03.03.2016 год. организираа :

РАБОТИЛНИЦА

За користење  на прирачникот :

1.    Основна банкарска програма- CO - Прирачник за корисници на централниот оддел , Програмирано од Heng Funk        и

2.    Основна банкарска програма  - Прирачник за корисници наменет за инструктори-(наставници),Програмирано од Heng Funk.        

На работилницата присуствуваа наставници кои  посетувале обуки од ЕКО НЕТ проектот, сертифицирани  Раководители на Училишни компании , како и други наставници од активот  на економисти.

Раководител на пракса/Наставник,

                                                                                                                                                           Весна Дворчанец

ekonomsko 1

 

ekonomsko 2

 

ekonomsko 3

 

Забава

Изберете јазик

Присутни

Има 72 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija