Четврток, Декември 12, 2019
Текст

ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Повик за аплицирање за учество во проект во Австрија

Во согласност со правилата од грантот за ПроектотTraining Firms boost your success кој е финансиски поддржан и спроведуван во рамките на Програмата Еразмус+ на Европската Комисија , а менаџирана од страна на Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност за реализирање на проектотДиректорот на СОУ “Кузман Јосифоски Питу“ од Прилеп распишува

 ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

За учество на ученици во проектот “Училишните компании го зголемуваат вашиот успех” мобилност која ќе се реализира во Laa an der Thaya, Австрија во период од 24 до 30 ноември 2019 год вклучувајќи го и патувањето.

Право на аплицирање имаат ученици со примерно поведение, со одлични комуникациски и компјутерски вештини, со познавање на англиски јазик, од сите профили кои учат во прва, втора, трета и четврта година при СОЕПТУ„Кузман Јосифоски -Питу“- Прилеп

 Учениците кои се заинтересирани да аплицираат за оваа мобилност треба да доставаат :

 - Мотивационо писмо

$1- CV на англиски јазик ;

$1- Пополнат формулар

$1- индивидуално да изработат по сопствена желба флаер или визит карта на англиски јазик

  Документацијата се доставува до архивата на СОУ “Кузман Јосифоски Питуул.„Цар Самоил“ 1А Прилеп, не подоцна од 15.10.2019 година или на email Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .  Сите апликанти ќе бидат повикани на интервју кое ќе се одржи на 16.10.2019 година во 14 часот.

Проектот предвидува во мобилноста да бидат вклучени четири (четири) ученици кои ќе бидат придружувани од професор.  КординаторЦветанка Димоска

 

 Директор Билјана Марковска

Датум09.10.2019 г.

СОУ “Кузман Јосифоски Питу“ од Прилеп како имплементатор на проектот “Training Firms boost your success” ќе овозможи четири (4) ученици од прва , втора, трета и четврта година да поминат период од 7 (седум) дена (вклучително и денови за патување) мобилност која ќе се реализира во Laa an der Thaya, Австрија во период од 24 до 30 ноември 2019 год вклучувајќи го и патувањето. Со поднесувањето на овој

ФОРМУЛАР ЗА АПЛИРИРАЊЕ

изразувате заинтересираност за учество во проектот и се пријавувате да бидете избран(а) за еден/една од учениците/ученичките кои ќе бидат дел од првата мобилност од проектот “Училишните компании го зголемуваат вашиот успех


Име и презиме:

_____________________________

Датум на раѓање:

_____________________________

Клас

_____________________________

Мобилен телефон (ученик):

_____________________________

Мобилен телефон (родител):

_____________________________

Просек на оценки од претходни години

_____________________________


Досегашно поведение

Примерно

 Добро 

Незадоволително

Познавање на Англиски јазик (сопствена проценка)

основно

; напредно

одлично;

Компјутерски вештини (сопствена проценка)

почетни

  одлични

Дали сте учествувале во претходни слични активности

да

  не

Ако одговорот на претходното прашање е да, дајте краток опис

----------------------------------------------------------------------


Потпис (ученик________________________

Забава

Изберете јазик

Присутни

Има 84 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija