Четврток, Декември 12, 2019
Текст
Избор на профил ?

Избор на профил ?

Број на гласачи
354
Прв глас
Четврток, 16 Април 2015 21:47
Последен глас
Петок, 06 Декември 2019 22:42

Избор на профил ?

ГЛАСОВИ ПРОЦЕНТИ ГРАФИЧКИ
Економски техничар
116 32.8%
Правен техничар
86 24.3%
Продавач
52 14.7%
Банкарски техничар
49 13.8%
Деловен секретар
30 8.5%
Техничар за трговија и маркетинг
21 5.9%

Забава

Изберете јазик

Присутни

Има 81 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija