Четврток, Декември 12, 2019
Текст
ЛМО ЛМО Избор на нова организациска структура на Локалната Младинска Организација „ Здружение на млади економисти“ при СОЕПТУ „Кузман Јосифоски Питу“ Прилеп

Избор на нова организациска структура на Локалната Младинска Организација „ Здружение на млади економисти“ при СОЕПТУ „Кузман Јосифоски Питу“ Прилеп

На 21.09.2015год. согласно Статутот на Локалната Младинска Организација, член 26 и член 27 за Избор на претседател и други членови на извршниот одбор се одржа состанок и се избра ново раководство на ЛМО. Во продолжение следат резултатите од гласањето:

Кандидати за позиција претседател:

1. Благојче Мојаноски – 25 гласови

Кандидати за позиција потпретседател:

1. Димитар Врглески – 3 гласови

2. Теодора Петровска – 9 гласови

Кандидати за позиции координатори:

1. Александар Дојкоски

2. Мартина Темелкоска

Забава

Изберете јазик

Присутни

Има 82 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija