Четврток, Декември 12, 2019
Текст
ЛМО ЛМО Учество на Национална работилница

Учество на Национална работилница

Во периодот од 19 – 22 ноември 2015 година во Хотел „Бисер“ - Струга членови на нашата ЛМО учествуваа на „Национална конференција за учество на младите во процесите на донесување

на одлуки во образовниот процес“ во насока на обезбедување на структурен дијалог помеѓу младите и донесувачите на одлуки, во организација на Коалиција СЕГА во рамките на проектот „Застапување за младинска акција за учество во училиштата“

Целта на проектот е преку активно вклучување на младите луѓе и младинските организации со структурен дијалог со релевантните засегнати страни, да се обезбеди значајно влијание на иднината на младите луѓе со фокус на мерките за младинско вработување, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во реформските процеси во согласност со критериумите за членство во ЕУ. По завршување на конференцијата и донесување на препораките, следен чекор во процесот е покренување на иницијатива за измени и дополнувања во законот за средно образование, која треба да ги опфати сите засегнати страни на национално ниво.

Забава

Изберете јазик

Присутни

Има 59 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija