Понеделник, Февруари 17, 2020
Текст
секции Правна

Правна

Во училиштето од оваа учебна година постои и работи Правната секција. Секцијата ја водат Огњаноска Виолета, Наталија Ристеска-Проданоска, Ристевска Вера, Талеска Татјана, така што секој наставник има по една група ученици од различни години.Во рамките на правната секција се обработуваат  различни теми од правната струка се обработуваат различни теми од правната сртука(пр. ораторство, комуникациски вредности и др)

Истовремено учениците од повисоките класови присуствуваат на главна расправа од парнична постапка во Основниот суд во Прилеп. Целта на овие посети е учениците практично да го видат она что теоретски го учат, што сметаме дека ќе придонесе за нивната професионална ориентација.Консултации со професорите се вршат во училиштето и тоа на два часа месечно при што, по потреба се одржуваат и повеќе од два часови

Забава

Изберете јазик

Присутни

Има 57 гости присутни

Избор на профил ?

Пријатели

opstina-baner moncsoobroglobeenoprogrammepepdrzavna-maturaednevnikdpicode blockslogo-partner-germanija