Средното општинско eкономско училиште “Кузман Јосифоски – Питу” од Прилеп постои уште од 1957 година. Денес во ова училиште се одвива настава чија цел е професионално определување на ученикот за да може правилно да ги развие сопствените работни способности и правилно да ја изгради својата личност.