Распоред за Ноември за четврта година

попладне 13.30 часот                                  4 – 1                      класен       Наумческа   Анета               1 2 3 4 5 6 7 8 Понеделник Класен час Граѓанки Англиски Секретарско раб Секретарско раб Германски француски Германски француски   Вторник Англиски Македонски Секретарско раб Секретарско раб. Деловно раб. Деловно раб. Деловно раб.

Повеќе

Распоред за Ноември трета година

претпладне 07.30 часот                                                                                       3 – 1                      класен     Трајкоска   Наде   1 2 3 4 5 6 7 8 Понеделник Класен   час Деловно   изб Секретарско работење Економија Македонски Деловно работење Деловно раб. Бизнис Вторник Деловно комуницирање Деловно раб. Деловно раб. Бизнис Француски Англиски Англиски   Среда Македонски

Повеќе

Распоред за Ноември втора година

попладне почеток 13.30 2 – 1                      класен       Ристеска  П   Наталија   Пред час             1 2 3 4 5 6 7 8 Понеделни к   Класен     час Администр   право Спорт Спорт Историја Аминист канц  раб Бизнис Француски  Германски Вторник Германски Сметководство Сметководство Македонски Македонски Аминист канц  раб

Повеќе

Распоред за Ноември прва година

                                                                                                   1  — 1                     класен      Димоска   Јасминка   1 2 3 4 5 6 7 8 Понеделник Класен   час Информатика Претприем и   бизнис Математика Ликовна уметност Македонски јазик Економска географија Економска географија Вторник Математика Право и државно уредување Граѓанско обр. Англиски јазик Историја Француски германски Француски германски

Повеќе

распоред за ЧЕТВРТА година важи од 12.10.2020

                                                                         4 – 1                      класен       Наумческа   Анета               1 2 3 4 5 6 7 8 Понеделник Спорт Спорт Бизнис Граѓанско образование Класен  час Германски Француски Секретарс работење Деловно работење Вторник Економија Македонски јазик Деловно работење Деловно работење Економија изборна Организација     Среда Француски германски

Повеќе