Поврзете се со нас

ЗА УЧИЛИШТЕТО

Мисија и Визија на училиштето

Мисија на училиштето СОУ “Кузман Јосифоски-Питу” од Прилеп овозможува квалитетна и современа настава од економска, правна и трговска струка, преку современа образовна технологија и интерактивно учење...

Повеќе објави

Следете не на фејсбук