Поврзете се со нас

НовостиПовеќе Новости

ЕРАЗМУС +

СОЕПТУ”Кузман Јосифоски-Питу ” Прилеп денес беше домаќин на меѓународниот саем на училишни компании во...

Славиме Еразмус денови 2022 #ErasmusDays2022

https://www.facebook.com/hashtag/erasmusdays2022?eep=6&cft[0]=AZW1CI6AWIdCmzSCHMGKNfmT8mQ7IekUOyO2YawuXul9vzUby0jxAqbSMaTdD5dmJeehmxwo4RxeDttWKLlPeFhXgMrD766Wp0p2OrXT0IvnfYrbt7mSX4wK7hIIzzjE-XpYqH-6uWJuRgblE-lty9aBuMRGBfj-cic4_OQfA-uKEYI1J7RObFTmC4r2B6OqG6M&tn=*NK-R

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА

Распоред за настава 2022/2023 година и почеток на часовите 1 септември – Прва и...

Галерија

Еразмус +Повеќе Еразмус +

ЕРАЗМУС +

СОЕПТУ”Кузман Јосифоски-Питу ” Прилеп денес беше домаќин на меѓународниот саем на училишни компании во...

Славиме Еразмус денови 2022 #ErasmusDays2022

https://www.facebook.com/hashtag/erasmusdays2022?eep=6&cft[0]=AZW1CI6AWIdCmzSCHMGKNfmT8mQ7IekUOyO2YawuXul9vzUby0jxAqbSMaTdD5dmJeehmxwo4RxeDttWKLlPeFhXgMrD766Wp0p2OrXT0IvnfYrbt7mSX4wK7hIIzzjE-XpYqH-6uWJuRgblE-lty9aBuMRGBfj-cic4_OQfA-uKEYI1J7RObFTmC4r2B6OqG6M&tn=*NK-R

ЈАВЕН ПОВИК

За мобилност во Италија

Our first Newsletter

Young GREENtrepreneurs NEWSLETTER NO1 (mailchi.mp)

Повеќе статии

Повеќе објави

#Facebook