Поврзете се со нас

ЗА УЧИЛИШТЕТО

Мисија и Визија на училиштето

Мисија на училиштето

СОУ “Кузман Јосифоски-Питу” од Прилеп овозможува квалитетна и современа настава од економска, правна и трговска струка, преку современа образовна технологија и интерактивно учење во стимулативна и здрава средина во која постојат еднакви можности за напредок  и истакнување на индивидуалните способности на  сите ученици без оглед на пол, верска  или национална припадност  и поттикнување на чувството за меѓусебно почитување, помеѓу различните етнички заедници.

Визија на училиштето

Училиштето се стреми да биде почитуван партнер во заедницата, да претставува безбедна средина  со пријатна клима за работа  на учениците од различните етнички заедници, која ќе овозможи здобивање на квалитетни, трајни и применливи знаења и вештини целосно подготвувајќи ги учениците за комплетно вклучување во современите општествени текови и пазарот на трудот

Click to comment

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Повеќе во ЗА УЧИЛИШТЕТО