СОУ Кузман Јосифовски – Питу

Средното општинско eкономско училиште „Кузман Јосифовски – Питу“ од Прилеп постои уште од 1957 година. Денес во ова училиште се одвива настава чија цел е професионално определување на ученикот за да може правилно да  ги развие сопствените работни способности и правилно да ја изгради својата личност.

АКТИВНОСТИ / НАСТАНИ

“High school is what kind of grows you into the person you are. I have great memories, good and bad, some learning experiences and some that I’ll take with me the rest of my life.” – Giancarlo Stanton