Поврзете се со нас

Вести и настани

Литературно читање

По повод Патрон празникот на нашето училиште СОЕПТУ “КУЗМАН ЈОСИФОСКИ-ПИТУ ” се одржа Литературно читање на кое активно учество зедоа ученици од основните и средните училишта. Посетеноста беше голема и ние со уживање ги проследивме прекрасните лични творби со кои се претставија учениците.

Повеќе во Вести и настани