Поврзете се со нас

Стручни

Лепа Шарчевиќ
Економски предмети
Пандора Ристеска
Економски предмети
Светлана Милошеска
Економски предмети
Наде Трајкоска
Економски предмети
Весна Дворчанец
Економски предмети
Гоце Бунески
Економски предмети
Цветанка Димоска
Економски предмети
Анета Наумческа
Економски предмети
М-р Илчо Јорданоски
Економски предмети
Билјана Марковска
Економски предмети
Даниела Мицеска
Економски предмети
Наталија Ристеска Проданоска
Правни предмети
Ангела Стрезоска
Правни предмети
Менка Китаноска
Економски предмети
Татјана Талеска;tel-075-272-942 email:tatjana_taleska@yahoo.com>Службено лице за посредување со информациии од јавен карактер и овластено лице за заштитено внатрешно пријавување
Правни предмети

#НОВОСТИ