Поврзете се со нас

Општо-образовни

Цеца Видова Трајческа
Македонски јазик
Соња Мирческа
Македонски јазик
Весна Миланоска
Англиски јазик
Христина Бозоска Николоска
Англиски јазик
Мери Грашеска
Англиски јазик
Весна Трајческа
Француски јазик
Маја Миноска
Германски јазик
Д-р Мимоза Миоска
Информатика
Татјана Златеска Коруноска
Историја
Емануела Николоска
Социологија и Граѓанско образование
Жарко Смоквоски
Математика
Билјана Ѓорѓиоска
Математика
Маргарита Ангелкоска
Математика
Тони Стевананџија
Спорт и спортски активности

#НОВОСТИ