Поврзете се со нас

Административна служба

Цеца Видова Трајческа-тел:075-200-040
ВД Директор
Весна Трајческа
Помошен директор
Владимир Ачкоски
Секретар

#НОВОСТИ