Поврзете се со нас

Педагошка служба

Неда Ристевска
Психолог
Татјана Ѓорѓиоска
Педагог
Гордана Стојкоска
Дефектолог

#НОВОСТИ