Поврзете се со нас

Вести и настани

Успешно учество на МАССУМ натпреварите

Уште едно успешно учество на МАССУМ натпреварите на средни стручни училишта.

Најдобри од прилепските училишта и пошироко се повторно нашите ученици со освоени пет награди од кои едно прво три втори и едно трето место.

Прво место во категорија најдобар штанд

Ученици-Павлеска Ангела, Павлеска Христина, Петкоска Клара, Дамеска Марија, Јанков Софија Сања Алексоска и Андреј Петрески.

Ментор Смоквоски Жарко

Второ екипно место во Маркетинг план

Марија Димитриоска, Софија Јанков, Паце Крстеска и Ангела Павлеска.

Ментори Илчо Јорданоски и Анета Наумчески

Второ место поединечно категорија интервју за работа на англиски јазик Антонија Трајчева ментор Цветанка Димоска.

Второ место поединечно во категорија кариерно портфолио Марија Димитроска ментор Весна Дворчанец.

Трето место за најдобар бенд категорија во која одамна никој не освоил место од Прилеп освоија учениците

Мамудоска Елмедина, Анел Османоски и Башески Андреј. Ментор Славица Конеска Темелкоска.

Учениците Марија Димитроска, Ангела Павлеска и Софија Јанков кои освоија по две награди за што посебно како училиште се гордееме.

Честитки за учениците кои учествуваа и не освоија награди, но достојно го претставија Економско училиште – СОЕПТУ “Кузман Јосифоски – Питу”

Повеќе во Вести и настани