Поврзете се со нас

Вести и настани

Натпревари за МАССУМ 2024 – Интервју за работа и јавно говорење

Натпревари за МАССУМ 2024 одржани во Радовиш

Категории

Интервју за работа и јавно говорење

Антониа Трајчева и Снежана Филипоска

Ментор Светлана Милошеска

Повеќе во Вести и настани