Поврзете се со нас

Вести и настани

Повеќедневна научна екскурзија во Италија

Учениците од трета година на повеќедневна научна екскурзија во Италија

Повеќе во Вести и настани