Поврзете се со нас

ЗА УЧИЛИШТЕТО

Развоен пат на училиштето

Во учебната 1955/56 година се формираат неколку економски паралелки кои најпрво работеа во составот на гимназијата “Мирче Ацев“-Прилеп. Со одлука на советот за просвета на НРМ во 1956 година во Прилеп се отвори средно економско училиште. Во наредниот период општествено-политичките организации го определија името на училиштето “Кузман Јосифоски-Питу“. Во 1956 година трговската комора на Македонија, а во соработка со истата асоцијација во Прилеп формира средно училиште за потребите на трговијата. Во прво време средното економско и средното трговско училиште работеа одделно, а со посебна одлука за поврзување на двете училишта која се спроведе во учебната 1987/88 година започнува забрзан развој на економскотрговскиот центар.
Основната дејност на училиштето е образовно-воспитна на ученици од стручно образование со четиригодишно  траење од економска, правна и трговска струка.
Од 01.09. 2019 година е воведено реформирано техничко образование од Економска–правна и трговска струка  Економски техничар Бизнис администратор Правен техничар Од 01.09.2021 година дуално образование, една паралелка економски техничар.  Од 01.09.2022 година една паралелка Tехничар за е-трговиja    и дигитален маркетинг. Од основањето до  денес во ова училиште завршиле огромен број на ученици кои го продолжиле школувањето, се стекнале со академско образование и успешно се снаоѓаат во бизнис секторот

Click to comment

Leave a Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Повеќе во ЗА УЧИЛИШТЕТО